Видео кофе капсулах | видеo кoфе кaпсyлaх

Кофе капсулах

Опубликовано: 17.12.2017

видео кофе капсулах | видеo кoфе кaпсyлaх

Обзор капсульной кофе машины Nescafe Dolce Gusto. Многоразовые капсулы для кофе машины

Капсульные кофемашины, а точнее пустые капсулы, остающиеся от каждой выпитой чашки кофе, наносят вред окружающей среде. Этот факт известен давно, но популярность кофе в капсулах растет и проблема приобретает невероятный масштаб. Где заказать кофе капсулах? Также как и пластиковые пакеты, выброшенные капсулы не разлагаются, смотрите на сайте кофе капсулах. В год только США используют около 10 биллионов капсул.  

Капсулы, в отличие от другого мусора, невозможно утилизовать и переработать. Дело в том, что капсула сделана из нескольких материалов —  алюминия и пластика, кроме того, внутри отработанной капсулы — кофейная гуща. Переработке же поддаются предметы, сделанные из одного материала и кроме того, без органических отходов (чем и является гуща) внутри. Один из ведущих производителей капустных кофемашин — Keurig — обещает создать перерабатываемые капсулы, однако только к 2020 году. Попытки создать биоразлагаемые капсулы также предпринимает Lavazza.

Тем не менее, пока этого не произошло и мы выбрасываем отработанные капсулы, они просто попадают на свалки, где будут лежать почти что вечно.

Наносимый выбрасываемыми капсулами вред настолько велик, что экологи всего мира бьют тревогу, а создатель капсульных машин —  Джон Сильван —  официально заявил в прессе, что сожалеет о том, что изобрел их.

И если факты, связанные с экологией, известны давно, то вот другая причина отказаться от кофе в капсулах, была обнародована лишь только что. В научном издании «Scientific Report» были опубликованы результаты исследований, проведенных в Университете Валенсии (Испания). В течение года исследователи тестировали кофемашины Nespresso и Krups, изучая, насколько они гигиеничны. Результаты исследований выглядят совсем неаппетитно. Внутри кофемашин, в тепле и при повышенной влажности, интенсивно размножаются бактерии. В общей сложности исследователи насчитали 67 видов патогенных бактерий, которые живут на поверхностях контейнеров для сбора отработанных капсул, а также в поддоне. Появляясь там, бактерии постепенно попадают и в другие части машины, в результате же, неизбежно, они оказываются и в наших чашках.

uk

Капсульні кавоварки, а точніше, порожні капсули, що залишаються від кожної випитої чашки кави, наносять шкоду навколишньому середовищу. Цей факт відомий давно, але популярність кави в капсулах зростає і проблема набуває неймовірний масштаб. Де замовити каву капсулах? Також як і пластикові пакети, викинуті капсули не розкладаються, дивіться на сайті кави капсулах. У рік тільки США використовують близько 10 мільйонів капсул.  

Капсули, на відміну від іншого сміття, неможливо утилізувати і переробити. Справа в тому, що капсула зроблена з декількох матеріалів —  алюмінію і пластику, крім того, всередині відпрацьованої капсули — кавова гуща. Переробці ж піддаються предмети, зроблені з одного матеріалу і крім того, без органічних відходів (чим і є гуща) всередині. Один з провідних виробників капустяних кавоварок — Keurig — обіцяє створити переробляються капсули, однак тільки до 2020 року. Спроби створити біорозкладані капсули також вживає Lavazza.

Тим не менш, поки цього не сталося і ми викидаємо відпрацьовані капсули, вони просто потрапляють на звалища, де будуть лежати майже вічно.

Наноситься викидаються капсулами шкоду настільки великий, що екологи всього світу б'ють на сполох, а творець капсульних машин —  Джон Сільван —  офіційно заявив у пресі, що шкодує про те, що винайшов їх.

І якщо факти, пов'язані з екологією, відомі давно, то ось інша причина відмовитися від кави в капсулах, що була оприлюднена тільки що. У науковому виданні «Scientific Report» були опубліковані результати досліджень, проведених в Університеті Валенсії (Іспанія). Протягом року дослідники тестували кавоварки Krups Nespresso і, вивчаючи, наскільки вони гігієнічні. Результати досліджень виглядають зовсім неапетитно. Всередині кавоварок, в теплі і при підвищеній вологості, інтенсивно розмножуються бактерії. В цілому дослідники нарахували 67 видів патогенних бактерій, які живуть на поверхнях контейнерів для збору відпрацьованих капсул, а також в піддоні. З'являючись там, бактерії поступово потрапляють і в інші частини машини, у результаті, неминуче, вони виявляються і в наших чашках.

видео кофе капсулах | видеo кoфе кaпсyлaх

Состав капсульного кофе - что входит и что находится внутри капсулы Dolce Gusto


КАПСУЛЬНАЯ КОФЕМАШИНА NESPRESSO • ПЕРЕЗАПРАВЛЯЮ КАПСУЛЫ

 

Новости

rss